BNT news

09月 23日 星期三

[bnt PHOTO]Bigbang太阳现身仁川机场 因时装秀行程前往意大利

2020-01-10 14:59:55
Font Size
Font Size Down Font Size Up


bnt新闻讯 10日,韩国人气组合Bigbang成员太阳(TAEYANG)经仁川机场出发,为出席时装秀行程前往意大利。Phoebe/文 白秀砚/图

bnt新闻 投稿邮箱 news@bntnews.cn
1 2 3 4