BNT news

09月 23日 星期三

[bnt PHOTO]本月少女Choerry出席毕业礼 成员田姬振等到场祝贺

2020-01-07 14:45:13
Font Size
Font Size Down Font Size Up


bnt新闻讯 7日上午,韩国女子组合本月少女成员Choerry在首尔出席了高中毕业典礼,成员GoWon(朴彩媛)、HeeJin(田姬振)、Hyun Jin(金贤真)到场祝贺。Phoebe/文 金致允/图

bnt新闻 投稿邮箱 news@bntnews.cn

1 2 3 4